sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Kim Anh
Quản Lý KH - 0902 722 687

ĐÁ CẮT, ĐÁ MÀI

Đá cắt 100x1.5x16mm loại 1
Đá cắt 100x1.5x16mm loại 1
Đá cắt 100x1.5x16mm loại 2
Đá cắt 100x1.5x16mm loại 2
Đá cắt 100x2x16mm
Đá cắt 100x2x16mm
Đá cắt 125x2x22mm
Đá cắt 125x2x22mm
Đá cắt 180x2x22mm
Đá cắt 180x2x22mm
Đá cắt 355x3x25.4mm
Đá cắt 355x3x25.4mm
Đá mài 100x6x16mm
Đá mài 100x6x16mm
Đá mài 125x6x22mm
Đá mài 125x6x22mm
Đá mài 180x6x22mm
Đá mài 180x6x22mm
Đá mài 100x3x16mm
Đá mài 100x3x16mm