sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Kim Anh
Quản Lý KH - 0902 722 687

LƯỠI CẮT, LƯỠI MÀI

Lưỡi cắt F1GP Bosun (105x2.1x20mm)
Lưỡi cắt F1GP Bosun (105x2.1x20mm)
Lưỡi cắt F2GP Bosun (110x1.8x20mm)
Lưỡi cắt F2GP Bosun (110x1.8x20mm)
Lưỡi cắt F2CE Bosun (105x2.1x20mm)
Lưỡi cắt F2CE Bosun (105x2.1x20mm)
Lưỡi cắt F2ST Bosun (105x2.1x20mm)
Lưỡi cắt F2ST Bosun (105x2.1x20mm)
Lưỡi cắt F3CE Bosun (105x1.5x20mm)
Lưỡi cắt F3CE Bosun (105x1.5x20mm)
Lưỡi cắt F3GP Bosun (108x1.8x20mm)
Lưỡi cắt F3GP Bosun (108x1.8x20mm)
Lưỡi cắt F3AB Bosun (105x2.0x20mm)
Lưỡi cắt F3AB Bosun (105x2.0x20mm)
Lưỡi cắt F4GP Bosun (115x2.4x20mm)
Lưỡi cắt F4GP Bosun (115x2.4x20mm)
Lưỡi cắt  ALUMINIUM (40 Răng) Bosun
Lưỡi cắt ALUMINIUM (40 Răng) Bosun
Lưỡi cắt gỗ WOOD (30 Răng) Bosun
Lưỡi cắt gỗ WOOD (30 Răng) Bosun
Lưỡi Mài  Bê tông Bosun
Lưỡi Mài Bê tông Bosun
Lưỡi Mài DIAMOND F1W Bosun
Lưỡi Mài DIAMOND F1W Bosun
Lưỡi cắt T2GP THP (110x2.0x20mm)
Lưỡi cắt T2GP THP (110x2.0x20mm)
Lưỡi cắt T3AB THP (108x2.0x20mm)
Lưỡi cắt T3AB THP (108x2.0x20mm)
Lưỡi cắt T2CE THP (110x1.2x20mm)
Lưỡi cắt T2CE THP (110x1.2x20mm)